Cinema, Podium en
Werkplek in Kortrijk

Bezorg 20 kinderen een onvergetelijk filmkamp!

Bezorg 20 kinderen/jongeren in een kwetsbare positie een week lang een onvergetelijk filmkamp. Zorg jij voor de regisseurs, acteurs, scenaristen en monteurs van de toekomst?

Steun hier

Iedereen verdient de kans om hun creativiteit te uiten. Kunstencentrum BUDA wil 20 kinderen in kwetsbare positie een onvergetelijke tijd laten beleven tijdens een vijfdaags filmkamp. Ons doel is om het ondernemerschap, de zelfstandigheid, de creativiteit en het organisatievermogen van de kinderen/jongeren te prikkelen door hen actief te betrekken in de werking van Budascoop.

Wat gebeurt er met het geld?

Cultuur en film in het bijzonder, is een laagdrempelig medium dat uitnodigt to zelfreflectie, zelfexpressie en zelfontplooiing. We willen de weg naar vrije tijd en cultuur vlotter bereikbaar maken, drempels verlagen en nieuwsgierigheid en interesse vergroten. Veel kinderen in kwetsbare positie hebben niet altijd de juiste middelen of juiste omstandigheden om zich creatief te uiten. Wij hopen hen die kans te bieden.

Fiscaal attest

Wist je dat we tijdens onze filmkampen ook hogescholen ondersteunen? Door vrijwilligerswerk en stages aan te bieden aan studenten helpen we hen in hun ontwikkeling op het werkveld.

Steun hier

Blijf op de hoogte

Volg ons!

@kunstencentrumbuda