Cinema, Podium en
Werkplek in Kortrijk

Het lexicon van Almost Summer, a Feminist Futures Festival

apap – advancing performing arts project is een internationaal netwerk van 11 culturele organisaties uit heel Europa. Het netwerk bestaat sinds 2000 en wordt gefinancierd door verschillende culturele programma’s van de EU. De organisaties binnen apap werken samen bij het ondersteunen van een groot aantal kunstenaars en bij het ontwikkelen van nieuwe formats die een weerslag zijn van veranderende artistieke praktijken en behoeften door de jaren heen. Het nieuwe project apap – FEMINIST FUTURES (2020-2024) beoogt een nog ambitieuzere onderneming: krachtige sociale veranderingen initiëren door middel van kunst. Het hoofddoel van het project is om ongelijkheid in de hedendaagse podiumkunsten aan te pakken. Daarbij wordt gebruikgemaakt van het gedachtegoed dat geconsolideerd wordt door de term intersectioneel feminisme om concrete structurele antwoorden te vinden en een publiek bewustzijn te creëren. 

Een begijnhof is een wooncomplex, meestal omgeven door muren of hekken, waar begijnen (vrome vrouwen die geen kloosterlingen waren maar wel een gelofte van kuisheid aflegden en zich aan een religieus leven wijdden) samenwoonden in afzonderlijke huizen. De eerste begijnhoven duiken op in de 12e eeuw. Het begijnhof fungeerde als een gemeenschap voor deze vrouwen, waar ze gezamenlijk gebedsdiensten hielden en een religieus leven leidden. Begijnhoven werden vaak gesticht met steun van lokale autoriteiten of kerkelijke instellingen en boden begijnen bescherming en ondersteuning in ruil voor hun religieuze toewijding.

Eco-feminisme is een filosofische en politieke benadering die de onderlinge verbondenheid tussen de onderdrukking van vrouwen en de vernietiging van de natuur benadrukt. Het richt zich op de analyse van machtsstructuren die zowel genderongelijkheid als milieuschade bevorderen, en pleit voor sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid. Eco-feminisme benadrukt een zorg-ethiek die gebaseerd is op waarden als samenwerking, verbondenheid en respect voor het leven in al zijn vormen. Deze benadering staat in contrast met een cultuur gebaseerd op overheersing, competitie en exploitatie.

Feminisme is een sociale en politieke beweging die streeft naar gelijke rechten, kansen en behandeling van mensen ongeacht hun gender. Het richt zich op het bestrijden van genderongelijkheid en discriminatie tegen vrouwen, en het bevorderen van gendergelijkheid in verschillende aspecten van het leven, zoals politiek, economie, onderwijs en sociale interacties.

Resonantie is een concept dat wordt gebruikt door de Duitse socioloog Hartmut Rosa in zijn werk over sociale theorie en moderniteit. In zijn benadering beschrijft resonantie de relatie tussen individuen en de wereld om hen heen. Het draait om het idee van een diepgaande, positieve en harmonieuze verbinding tussen een persoon en diens activiteiten, relaties en omgeving. Dit gebeurt wanneer een individu zich volledig betrokken voelt en een gevoel van vervulling ervaart.

Blijf op de hoogte

Volg ons!

@kunstencentrumbuda