Cinema, Podium en
Werkplek in Kortrijk

Bas van Rijnsoever & Zeger Verbeke (NL)

Bas van Rijnsoever & Zeger Verbeke (NL): Playground Kortrijk

PLAYGROUND is een primeur voor Kortrijk en werd dan ook nooit eerder gespeeld. De applicatie wordt de hele maand oktober uitvoerig getest door wie maar wil en verder ontwikkeld door de initiatiefnemers.

Het innovatieve van PLAYGROUND Kortrijk is de koppeling van technologische mogelijkheden aan een inhoudelijk samenwerkingsverhaal dat draait rond ‘ontmoeting’. Stichting Nieuwe Helden uit Amsterdam kreeg de opdracht een artistiek concept uit te werken dat volop gebruik kon maken van de technologische expertise van het onderzoekscentrum iMinds (Gent). Samen opteerden zij voor een radicaal interactief verhaal.

Bas van Rijnsoever (projectleider vanuit Stichting Nieuwe Helden): “Het uiteindelijke doel van PLAYGROUND is bewoners van Kortrijk hun stad, zichzelf en elkaar te laten (her)ontdekken en ont-moeten. We hebben geprobeerd partners te vinden uit alle sociale en culturele lagen van de stad. Dat is ook aardig gelukt: van cultuurspelers als Buda, de schouwburg, Festival van Vlaanderen of De Kreun over sportdiensten tot OCMW of bibliotheek en van shoppingscentrum K of zorgcentrum Heilig Hart over De Stuyvery, DesignRegio, Lieve Zusjes Stoere Broers tot individuele schrijvers en muzikanten. Allemaal hebben ze hun eigen goeie reden om aan PLAYGROUND mee te werken.

De nood aan contact en de fun van spelen zijn universeel. Wij proberen de kant van stad en inwoners naar boven te halen die tot nieuwe ervaringen en contacten leidt. We werken zoveel mogelijk samen met lokaal talent en mikken op een spelervaring waarbij een speler zich op plaatsen begeeft waar hij/zij normaal gezien niet zou belanden.

De experiences waarvoor gespeeld wordt, zijn unieke ervaringen; geen diensten of producten die zomaar te koop zijn. Of kent u een winkel waar je de aftrap kunt kopen van een thuismatch van KV Kortrijk?”

De app PLAYGROUND Kortrijk is ontwikkeld vanuit het Europees project Specifi, dat de creatieve industrie wil stimuleren door een platform te bouwen waarop Open Data op een unieke manier verbonden kunnen worden.

De app downloaden? www.playgroundkortrijk.be.

Bas van Rijnsoever & Zeger Verbeke (NL)

Sinds april werken Bas van Rijnsoever, Zeger Verbeke en Isil Vos van Stichting Nieuwe Helden (NL) met de regelmaat van een klok in Kortrijk aan Playground, een spel-APPlicatie, waarin niet de telefoon maar de gebruiker de hoofdrol speelt.

In residentie

07 apr 2014 – 04 mei 2014
BH Kamer 2

Blijf op de hoogte

Volg ons!

@kunstencentrumbuda