Cinema, Podium en
Werkplek in Kortrijk

Ça marche (ES)

FIRES

FIRES

Fires is een artistiek onderzoek naar de verschillende dimensies van vuur en omvat de historische, emotionele en artistieke aspecten ervan. Het project onderzoekt de collectieve verbeelding rond vuur en presenteert een fictieve, meeslepende installatie van een bosbrand (met behulp van speciale effecten zoals rook, licht, geur of geluid).

Tijdens deze residentie duiken ze in de conceptuele ideeën van hun project, terwijl ze deze technisch testen in een buitenruimte. Dat betekent dat ze vooral met lampen en rookmachines zullen werken om deze fictieve vuurinstallatie na te bootsen.

Ça marche (ES)

Ça marche is een in Barcelona gevestigd live arts-gezelschap, opgericht in 2015. Het gezelschap ontwikkelt eigenzinnige scenische stukken die uitgaan van de noodzakelijke dialoog tussen theater, performancekunst en dans om te praten over onze hedendaagsheid, met haar onverzoenbare contradicties en afgeleiden. Elk project probeert de relatie te herzien tussen vakmanschap, techniek, ready-made en gemeenschappelijke referenties. Projecten die enerzijds nadenken over het kader van de kindertijd en haar contradicties en anderzijds over het subversieve politieke potentieel dat eigen is aan het niet-professionele lichaam. Het scenische werk van Ça marche wordt geschreven door lichamen van amateur-en ongeoefende performers. Hun gebaren en discoursen worden beschouwd als levende documenten.

In residentie

27 mei 2024 – 02 jun 2024
Budatoren

Blijf op de hoogte

Volg ons!

@kunstencentrumbuda