Cinema, Podium en
Werkplek in Kortrijk

Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat

Measuring Narrative With Water

De audiovisuele voorstelling Measuring Narrative With Water gebruikt taal als meetinstrument: hoe dicht benadert ze wat we willen vertellen?

In de jaren 1920 beschrijft Knud Heckscher, de overgrootvader van Sirah Foighel Brutmann, zijn ervaringen tijdens een reis over het water van Kopenhagen naar Bangkok en terug. Heckschers beknopte beschrijvingen van zijn ervaringen onthullen de angst van de koloniale blanke voor het onbekende. Tegelijkertijd voelt hij zich bedreigd door een geïmporteerd antisemitisme. Foighel Brutmann brengt fragmenten uit de brieven in verschillende talen, hervertellingen en accenten.

Met elektronische effecten en akoestische geluiden, live uitgevoerd door Eitan Efrat, benadrukken de makers de lichamelijkheid van de verschillende talen die Foighel Brutmann gebruikt. Op een scherm zien we tekst, projecties van zwart-wit foto’s die Heckscher in Bangkok maakte, en kleurrijke videobeelden van waterige verschijnselen. Welke vloeistoffen passeren ons en beïnvloeden ons? In hoeverre zijn wij verantwoordelijk voor de geschiedenis die we erven?

Tekst geschreven door Natalie Gielen.

www.tilfar.com
www.messidorgroup.be

Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat

Sirah Foighel Brutmann en Eitan Efrat werken al enkele jaren samen en creëren audiovisuele installaties en performances. Ze wonen en werken in Brussel. In hun werk onderzoeken ze op welke manieren beelden kunnen geïnterpreteerd worden, hoe lang we verhalen kunnen overdragen van generatie op generatie en wat de invloed van het geheugen hierop is. Hun werken werden getoond in duotentoonstellingen in verschillende internationale kunstencentra en festivals. Sirah en Eitan geven momenteel les aan ERG in Brussel. Ze steunen de strijd voor de bevrijding van het Palestijnse volk in Palestina en de rest van de wereld. Ze weigeren dan ook elke financiële transactie met door de overheid gesubsidieerde instellingen in Israël.

In residentie

05 jun 2023 – 16 jun 2023
Budatoren

Blijf op de hoogte

Volg ons!

@kunstencentrumbuda