Cinema, Podium en
Werkplek in Kortrijk

Lucinda Ra & De Werf

het Fioretti Project

tickets: €14 | €12 (-26/65+) | €10 (eyca-kaart)
reserveren: info@budakortrijk.be | 056/221001

Een kleurrijke, chaotische voorstelling die op een heel eigen manier de ervaringen van de kinderen deelt.

De zeven theatermakers en muzikanten van Lucinda Ra namen een jaar lang geregeld hun intrek in Fioretti, de kinderafdeling van het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain in Gent. De kinderen en jongeren van Fioretti kampen met een combinatie van een mentale beperking en psychische problematiek, vaak gerelateerd aan moeilijke thuissituaties.

[Het Fioretti Project] De makers van Lucinda Ra brachten hun eigen materiaal mee. Fantasieën van robots, van monsters en archetypische figuren die tijdens het carnaval opduiken in de volkse mythologie in heel Europa.
Het Fioretti Project verbindt dit materiaal met de context van de kinderpsychiatrie. Dan ontstaan vragen als: Wat is beschaving? Wat is wild? Wanneer is een kind een wild kind? Waarom zou de buitenwereld een probleem hebben met deze kinderen? Wat zijn hùn angsten? Wat is angst en wat helpt daartegen?

Het Fioretti Project is een muzikaal, documentair en bijzonder beeldend verhaal vol figuren, objecten en uitbundige kostuums. Een verhaal dat ligt tussen de realiteit van een gesloten afdeling psychiatrie én de fantasie van jongeren en makers.

De pers: “Een kleurrijke, chaotische voorstelling die op een heel eigen manier de ervaringen van de kinderen deelt. Geen emotionele reis door de problemen van de kinderen, maar een wandeling op de dunne lijn tussen ziek – gezond, wild – braaf, normaal – abnormaal.” (cobra.be)

© Stefanie Claes

Meer info op www.hetfiorettiproject.be

i.k.v. Buda Vista #7 en van Dag van de Geestelijke Gezondheidszorg / m.m.v. AZ Groeninge, PZ Heilige Familie en Vives

Speeldata

Makers: Simon Allemeersch, Barbara Claes, Stefanie Claes, Maarten De Vrieze
Muzikanten: Jeroen Van Herzeele, Giovanni Barcella
Techniek: Frédéric Aelterman
Productie: Lucinda Ra & De Werf
Coproductie: De Kinderen, de jongeren en het personeel van Fioretti (Gent) & Feikes Huis (Amsterdam), Vooruit (Gent), Kunstenwerkplaats Het Bos (Antwerpen), kunstencentrum BUDA (Kortrijk)

Blijf op de hoogte

Volg ons!

@kunstencentrumbuda