Cinema, Podium en
Werkplek in Kortrijk

Manah Depauw & Quentin Manfroy (BE)

Ne prenez plus l’ascenseur, prenez le pouvoir! (première)

taal: Frans gesproken
duur: 60′
dagticket donderdag 26/02: €14 | €12 (-26,65+) | €10 (eyca/groepstarief vanaf 10pp)
ticket voor 3 dagen: €33 | €30 (-26,65+) | €25 (eyca/groepstarief vanaf 10pp)
reserveren: info@budakortrijk.be | 056/22 10 01
ook op radio uitgezonden: van 22:00 tot 23:00

Niets onderscheidt ons van de personen die naar ons luisteren. We zijn burgers die eensklaps beslist hebben om binnen de maand revolutionairen te worden. We omarmen de strijd en vonden de oplossing om het onvermogen te verslaan, financieel te slagen, de liefde te vinden en vooral depressive en schizofrenie te ontlopen. Kortom: straatstenen in plaats van Xanax!

Gedurende een maand hebben Quentin Manfroy & Manah Depauw hun geld bij de banken weggehaald, een politieke moord beraamd, zich beziggehouden met sabotage en andere daden van burgerlijke ongehoorzaamheid. Hun ervaringen delen ze in de radiodocumentaire Neem niet langer de lift, neem de macht! Die is samengesteld uit interviews, fragmenten uit hun logbook, revolutionaire reflecties, (vaak) tegenstellingen en (soms) gebrek aan moed.

ENGLISH:

Nothing distinguishes us from the people who listen to us. We are Lambda citizens who decided to become revolutionaries in less than a month. We embrace the battle and found ways to fight inability, succeed financially, encounter love and, most of all, counter depression and schizophrenia. we have resolved to combat impotence, to succeed financially, to meet love and especially to counter depression and schizophrenia. In short: cobblestones instead of Xanax!

During one month Quentin Manfroy and Manah Depauw withdrew their money from the bank, attempted a political murder, engaged in sabotage and other acts of civil disobedience. They share their experiences in the radio documentary Don’t take the elevator, take the power!, composed of interviews, extracts from their journal, revolutionary thoughts, contradictions (often) and lack of courage (sometimes).

Français:

Rien ne nous différencie des personnes qui nous écoutent. Nous sommes des citoyens lambda qui ont décidé sur un coup de tête de devenir, en un mois, des révolutionnaires. En embrassant la Lutte, nous avons résolu de combattre l’impuissance, de réussir financièrement, de rencontrer l’amour et surtout de contrer la dépression et la schizophrénie. Bref: des pavés! Pas du Xanax.

Pendant un mois Quentin Manfroy et Manah Depauw ont retiré leur argent des banques, tenté un assassinat politique, se sont livrés à divers sabotages et autres actes de désobéissance civile. Ils partagent cette expérience à travers une pièce radiophonique documentaire cousue d’interviews, d’extraits de leur journal de bord, de réflexions révolutionnaires, de contradictions (souvent), de manque de courage (parfois).

Speeldata

From + with: Quentin Manfroy + Manah Depauw
Coproduction: Kunstencentrum BUDA

Blijf op de hoogte

Volg ons!

@kunstencentrumbuda