Cinema, Podium en
Werkplek in Kortrijk

Europese netwerken

APAP: Feminist Futures

creative europe logoapap logo

een project dat medegefinancierd wordt door the Creative Europe Programme of the European Union

apap – advancing performing arts project is een internationaal netwerk van 11 culturele organisaties uit heel Europa. Het netwerk bestaat sinds 2000. apap is erin geslaagd om een groot aantal kunstenaars te ondersteunen en nieuwe formats te ontwikkelen volgens de veranderende artistieke praktijken en behoeften in de loop der jaren.

Het nieuwe project apap – FEMINIST FUTURES wordt medegefinancierd door het Creative Europe Programme van de Europese Unie en streeft een nog ambitieuzere doelstelling na: krachtige sociale veranderingen teweegbrengen door middel van kunst.

Het hoofddoel van het project is het aanpakken van ongelijkheid in de hedendaagse podiumkunsten en het publiek bewust te maken. Niet alleen kunstenaars, kunstwerken en formats zouden onder deze focus vallen, maar ook het netwerk zelf, elke partner met zijn eigen werkmethoden en relaties, beschouwt zichzelf als object van inspectie onder deze thematische paraplu.

We gebruiken hiervoor de term Intersectioneel Feminisme: verschillende vormen van discriminatie (ras, gender, klasse) met elkaar in verband brengen. Een manier om vormen van overheersing beter te analyseren en te bestrijden.

Wat doet apap gedurende deze vier jaar?

  • Ondersteuning van 20 kunstenaars op lange termijn: 12 kunstenaars zijn gekozen door de apap-partners. Deze kunstenaars worden nu gevraagd om samen met de partners nog 8 kunstenaars te kiezen om zich bij het project aan te sluiten.

De 12 geselecteerde kunstenaars zijn: Agata Maszkiewicz, Ana Dubljevic, Anne-Lise Le Gac, buren, Chiara Bersani, Harun Morrison/ They are Here, Ingrid Berger Myhre, Milla Koistinen, Naomi Velissariou, Paula Diogo, Sergiu Matis en Tatiana Julien.

BUDA koos voor het collectief buren, opgericht door Oshin Albrecht en Melissa Mabesoone. Hun multimedia praktijk gaat van performance op het podium tot installaties, video’s en publicaties en verkent relaties tussen arbeid en vrije tijd, huiselijke ruimte, definitie en categorisering van dingen. Hun feministische en kritische benadering brengt hen ertoe machtsverhoudingen, clichés en vrouwelijke stereotypen te herzien. Hun werk wordt gedreven door een groot gevoel voor humor en kan verwant zijn aan een stille komedie, met feministische burlesque, en al snel een musical die je laat lachen en je zachtjes ongemakkelijk laat voelen tot de betekenis van objecten en taal weer open komt te liggen.

buren

  • Er zijn ongeveer 50 coproducties, 100 voorstellingen en 50 residenties gepland van de gesteunde kunstenaars.
  • 5 FEMINIST FUTURES FESTIVALS zullen worden bedacht en gerealiseerd door 2 of 3 partnerorganisaties. Terwijl ze samenwerken op het gebied van curatie, productie en PR, zullen ze van elkaar leren en streven naar duurzame productiestructuren. Elk festival verschijnt in twee gelijkaardige maar niet identieke versies in twee steden, de ene na de andere.
  • Tijdens het Feminist Futures Festival wordt op elke partnerlocatie ook een Feminist School georganiseerd. Deze school is opgezet als een uitwisseling van praktijken en kennis tussen partners, kunstenaars en publiek in een niet-hiërarchische, feministische omgeving, en biedt alle deelnemers de kans om nieuwe vaardigheden te verwerven.
  • Lokale groepen krijgen toegang tot podiumkunsten door middel van 55 projecten die deel uitmaken van het reguliere programma van elke partner. Deze outreach-projecten bieden kunstenaars de mogelijkheid om hun interesses en praktijk in verschillende contexten te plaatsen, met verschillende doelgroepen in contact te komen en met specifieke lokale organisaties samen te werken.
  • Een leeruitwisseling met de Escola Livre de Dança da Maré in Rio de Janeiro onder leiding van choreografe Lia Rodrigues. Er zullen drie residenties voor apap-kunstenaars worden aangeboden in Rio, en drie Braziliaanse dansers zullen worden uitgenodigd voor een residentie in drie partnerorganisaties.
  • Een nieuwe cyclus van het mentorprogramma Critical Practice (Made in Yugoslavia), dat jonge critici, schrijvers of schrijvende kunstenaars in staat stelt teksten, artistieke lezingen, korte podcasts, enz. te maken. Twee groepen schrijvers zullen seminaries en workshops bijwonen die worden georganiseerd door apap-partners en partners van het NOMAD dance academy netwerk.

Partners
11 culturele organisaties in Europa:

InSZPer, Warsaw, Polen | STATION, Belgrade, Servië | BOULEVARD, ‘s-Hertogenbosch, Nederland | SZENE Salzburg, Oostenrijk | Teatro Nacional D. Maria II, Lisbon, Portugal | Centrale Fies, Dro, Italië | BIT Teatergarasjen, Bergen, Noorwegen | Reykjavik Dance Festival, Reykjavik, Ijsland | Maison de la Culture d’Amiens, Amiens, Frankrijk | Tanzfabrik Berlin, Berlin, Duitsland | kunstencentrum BUDA, Kortrijk, België

website apap


Be My Guest

Be My Guest is een gestructureerd en organisch netwerk gewijd aan opkomende praktijken in de podiumkunsten.

Het verzamelt 11 internationale partners die aandacht hebben voor de vernieuwing van artistieke vormen en bekend staan om hun betrokkenheid bij kunstenaars.

Gebaseerd op de medeplichtigheid, het vertrouwen en de vrijheid van de uitwisselingen, stelt Be My Guest zich vragen over aangepaste manieren om de noden van de kunstenaars te beantwoorden, heeft het aandacht voor hun trajecten en is het gebaseerd op een relatie van geïnvesteerde steun, met een lange opvolging. Dankzij de steun van Pro Helvetia en het Franse Instituut Be My Guest steunt het 3 projecten in coproductie per jaar. Naast deze financiële steun biedt Be My Guest verschillende samenwerkingen aan: distributie, residenties, workshops, …

Be My Guest is ook een ruimte voor reflectie over onze professionele praktijken, verbonden aan actuele maatschappelijke vraagstukken.

Het netwerk komt 3 keer per jaar in plenaire vergadering bijeen en komt regelmatig informeel bijeen ter gelegenheid van de programmering van hoogtepunten in Europa en daarbuiten.

Partners
kunstencentrum BUDA — Kortrijk (BE) | La Bellone — Bruxelles (BE) | Kaaitheater — Bruxelles (BE) | Théâtre Saint-Gervais — Genève (CH) | Belluard Festival — Fribourg (CH) | Parallèle — Marseille (FR) | ICI-CCN — Montpellier (FR) | Théâtre de la Bastille — Paris (FR) | Artsadmin — Londres (GB) | Short Theatre — Rome (IT) | Materiais Diversos — Lisbonne (PT) | Tanzquartier — Vienne (AT)

website Be My Guest


EMERGE

EMERGE wil een structureel ecosysteem bouwen om jonge gezelschappen uit de regio te ondersteunen met o.a. residenties, coproducties, spreiding van hun voorstelling over de Interreg-regio en specifieke expertise. Kunstencentrum BUDA is één van de 3 Vlaamse kunstorganisaties die daardoor middelen binnenhaalt om in totaal 12 onafhankelijke theater- of dansgezelschappen uit deze Eurregio te begeleiden en ondersteunen.

Interreg VI France-Wallonie-Vlaanderen is een initiatief van de Europese Unie om samenwerking te stimuleren op economisch, sociaal en milieugebied tussen de grensgebieden van Frankrijk en België. Doel is het verbeteren van de levenskwaliteit van de inwoners in de grensregio en het realiseren van een geïntegreerde territoriale ontwikkeling. Het programma stimuleert tegelijk innovatie en behoud van gemeenschappelijk cultureel en natuurlijk erfgoed.
EMERGE is het eerste project van culturele actoren sinds 2015 dat werd goedgekeurd in het kader van dit Interreg-programma.

Twee oproepen – in 2024 en 2026 – moeten toelaten om de noden van gezelschappen te matchen met de middelen van de projectpartners, en zo een begeleidingstraject uit te tekenen dat leidt tot gedurfde en artistiek uitmuntende producties die ook buiten de grensregio hun weg vinden in het Europese en internationale landschap.

Het platform biedt daarnaast een plek voorkennisopbouw en kennisdeling voor en tussen kunstenaars en productiehuizen over actuele uitdagingen rond productie en presentatie.

Partners
Vlaanderen: kunstencentrum BUDA — Kortrijk | VIERNULVIER — Gent | De Grote Post — Oostende
Wallonië: Charleroi Danse — Charleroi | Le Théâtre de Namur — Namur
Région Hauts-de-France: Le Phénix scène nationale en pôle européen de création — Valenciennes| Maison de la Culture d’Amiens pôle européen de création en scène nationale — Amiens | Le Manège Maubeuge scène nationale — Maubeuge | La Rose des Vents scène nationale — Villeneuve d’Ascq Lille Métropole | Le Théâtre de Beauvais scène nationale — Beauvais
Geassocieerde partners: L’Office national de difussion artistique | L’Institut français | Kunstenpunt

Blijf op de hoogte

Volg ons!

@kunstencentrumbuda