Cinema, Podium en
Werkplek in Kortrijk

Missie

Kunstencentrum BUDA stelt de kunsten en de kunstenaar centraal.

Samenspannen

BUDA ondersteunt vanuit een genereuze JA-attitude kunstenaars en hun projecten op maat met o.a. residenties, coproducties, expertise en uiteenlopende netwerken. BUDA kiest resoluut voor artiesten die durven experimenteren. Originaliteit, authenticiteit en betrokkenheid zijn het vuur dat we zoeken bij kunstenaars. 

Overtuigen

BUDA betrekt Kortrijk, publiek en professionals bij een uitgesproken programmatie van film, performance, dans, theater en hybride of andere vormen. Daarbij komen ook expliciet stemmen aan bod die te weinig gehoord worden. Naast vertoningen op scherm of podium, wordt er ook gepresenteerd op onverwachte plekken en in de publieke ruimte. 

Omarmen

BUDA verdedigt de plaats  van de kunsten om zaken in vraag te stellen, te benoemen, te herdenken, herijken en verrijken. Vanuit deze verantwoordelijkheid investeert BUDA in de continue opbouw, verdieping en verbreding van publieken, het wegwerken van drempels en het stimuleren van maatschappelijke dialoog. BUDA wil een plek zijn waarin verschillende stemmen, achtergronden en visies welkom zijn in een context die vertrekt vanuit gelijkwaardigheid.  

Delen

BUDA engageert zich in lokale, regionale, landelijke en internationale samenwerkingsverbanden en netwerken. Met partners uit diverse sectoren gaan we voor collectief leren, kennisuitwisseling en hefbomen voor verandering. BUDA kiest voluit voor samenwerkingen op basis van wederkerigheid in engagement en invloed.

Blijf op de hoogte

Volg ons!

@kunstencentrumbuda