Cinema, Podium en
Werkplek in Kortrijk

Prof. Anneleen Masschelein, Stijn De Cauwer & Joost de Bloois

“Follow Me,” the wise man said, but he walked behind

In een ‘jukebox met videofragmenten’ tonen en becommentariëren Masschelein, De Cauwer & De Bloois voorbeelden van alternatieve of eigenzinnige leerkrachten en doceerpraktijken uit de 20ste eeuw.

In een ‘jukebox met videofragmenten’ tonen en becommentariëren Masschelein, De Cauwer & De Bloois voorbeelden van alternatieve of eigenzinnige leerkrachten en doceerpraktijken uit de 20ste eeuw. De focus ligt op docenten en studenten, vreemde plaatsen en contexten, hiërarchie en gelijkheid, en verschillende soorten media.

Play dates

dagtickets: €15 | €10 (studenten, leerkrachten, professionelen)
reserveren: online | info@budakortrijk.be | 056/22.10.01

Subscribe to our newsletter

Follow us!

@kunstencentrumbuda