Cinema, Podium en
Werkplek in Kortrijk
learning together
School of Love
learning together
School of Love

Learning Together

Learning Together is een pedagogisch platform ingebed in BUDA, een collectieve plek voor kritische reflectie, waar banden worden gesmeed binnen en buiten de artistieke gemeenschap. Het doel is om elkaar en elkaars praktijken te verrijken, en via kruisbestuiving de productie van gevoelige en theoretische kennis te bevorderen.

Learning Together wil het dwingende werkritme van artistieke projecten vertragen. Laten we een gemeenschappelijke adem vinden, nieuwe manieren van werken, denken en bestaan onderzoeken, en verbindingen creëren tussen diverse sensibiliteiten, praktijken en verhalen.

Learning Together is een ontmoetingsplek waar we de ecologie van praktijken kunnen benaderen vanuit de ontwikkeling van hedendaagse paradigma’s – ecologisch, politiek of maatschappelijk.

Learning Together wil komaf maken met rigide denksystemen, geformatteerde verbeelding en strikt toepasbare kennis.

Learning Together promoot de uitvinding van vormen, zintuiglijke ervaringen, kritische formuleringen en ideeën voor een gedekoloniseerde manier van samenleven.

Learning Together maakt gebruik van alle voordelen die een residentieplek als BUDA biedt, zoals ruimtes en mogelijkheden om een gemeenschappelijke tijdruimte te delen waarin schotten tussen kunst, werk en leven deels worden opgeheven.

Learning Together zal vorm krijgen via de voorstellen van kunstenaars en actoren uit de kunstwereld. Voor elk programma wordt de best mogelijke vorm van publiek delen gezocht, van kleine werkgroepen tot open sessies toegankelijk voor een breder publiek.

Feminist School / APAP Feminist Futures is een deel van Learning Together

De Feminist School wil voortdurende uitwisseling van praktijken en kennis bevorderen tussen partners, kunstenaars en publieken, in een niet-hiërarchische, feministische omgeving, en wil alle deelnemers de kans bieden om nieuwe skills te ontwikkelen.

The Feminist School, die zich door de jaren ontwikkelde in BUDA, zal enkele projecten belichten tijdens het Feminist Future festival in juni 2023.

 

 

Blijf op de hoogte

Volg ons!

@kunstencentrumbuda